Juridische informatie

Route Mobiel is een handelsnaam van REAAL Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37010992 en in het Wft-register van de AFM onder vergunningnummer 12000468. Route Mobiel is gevestigd op het adres Umbriëllaan 10, 1702 AJ Heerhugowaard. Reaal Schadeverzekeringen N.V. is de verzekeraar achter de Route Mobiel Pechhulp Services. Route Mobiel en Reaal Schadeverzekeringen N.V. zijn onderdeel van SNS REAAL N.V.

Klachten en geschillen
Als het oordeel van de directie van Route Mobiel voor een belanghebbende niet bevredigend is en belanghebbende een consument is, zoals gedefinieerd in het Reglement van de Ombudsman Financiële Dienstverlening respectievelijk het Reglement van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, kan de belanghebbende zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AN DEN HAAG
Ons fraudebeleid
In de verzekeringsbranche is vertrouwen essentieel. U vertrouwt op een goede afhandeling van uw schade. Wij vertrouwen erop dat u ons correct informeert.

Uit diverse onderzoeken blijkt helaas dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Ook merken we dat 'eerlijke' klanten voorstander zijn van een hardere aanpak van verzekeringsfraude.

Wat is fraude?
Route Mobiel hanteert de volgende definitie van fraude: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Voorbeelden van fraude
- Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar.
- Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd.
- Het veranderen van bedragen op aankoopnota's.
- Meer claimen dan de geleden schade.
- Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen we fraude op?
Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren
Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren.
De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

U ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

Wat doen we bij fraude?
De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald - teruggevorderd.
Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
De verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst.
We melden fraude aan bij de Stichting CIS, die een 'incidentenregistratie' bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op www.stichtingcis.nl.
Aangifte bij de politie.

Daarom fraudebestrijding
Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.